Loading website
Samen verbinden.

Algemeen
De applicatie OneBase wordt geleverd en beheerd door RoutIT B.V. Op OneBase zijn de voorwaarden van toepassing die tussen de gebruiker/opdrachtgever en de ROUTIT Partner (uw leverancier van de OneBase-applicatie) zijn overeengekomen. In aanvulling daarop gelden deze Gebruiksvoorwaarden van ROUTIT.
OneBase geeft onder andere informatie over uw actieve abonnement(en) en uw verbruik. U bent verantwoordelijk voor al het gebruik van uw OneBase-account. Houd daarom uw inloggegevens persoonlijk en deel deze gegevens niet met derden.

Aansprakelijkheid
ROUTIT zal zich inspannen om OneBase beschikbaar te houden. ROUTIT en de ROUTIT Partner kunnen niet garanderen dat OneBase i) altijd beschikbaar zal zijn of ii) vrij is van fouten, gebreken, malware, of virussen. ROUTIT en de ROUTIT Partner zijn niet aansprakelijk voor enige schade of kosten van u of derden als gevolg van machtigingen die door de gebruiker/opdrachtgever binnen OneBase zijn gegeven, of als gevolg van het gebruik of onmogelijkheid van gebruik van OneBase, tenzij de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van ROUTIT of de ROUTIT Partner.

Gebruik
Als gebruiker is het u niet toegestaan OneBase te misbruiken. In het bijzonder dient u OneBase niet op een zodanige wijze te gebruiken dat daardoor de juiste werking van de applicatie wordt verhinderd, inbreuk wordt gemaakt op de beveiliging of schade wordt toegebracht aan OneBase of derden.
Als er naar het oordeel van ROUTIT indicaties zijn dat een gebruiker van OneBase in strijd handelt met deze Gebruiksvoorwaarden of door ROUTIT Partner gestelde voorwaarden, heeft ROUTIT het recht maatregelen te treffen, waaronder het opschorten of beëindigen van de toegang tot OneBase en het verhalen van eventuele schade of kosten.

Intellectueel Eigendom
De intellectuele eigendomsrechten van OneBase en de inhoud ervan berusten bij ROUTIT of haar licentiegevers. ROUTIT verleent u via de ROUTIT Partner hierbij een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, persoonlijke en herroepelijke licentie om OneBase en de inhoud te gebruiken in overeenstemming met deze voorwaarden. Ieder ander gebruik van OneBase of de inhoud, met inbegrip van het opslaan of reproduceren van (een deel) ervan, is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ROUTIT.

Privacy
Om u de OneBase-applicatie te kunnen leveren verwerkt ROUTIT uw persoonsgegevens en welke diensten u afneemt. Om in OneBase inzage te kunnen geven in het verbruik van de overeengekomen diensten verwerkt ROUTIT de verbruiksgegevens van deze diensten, zoals (gespecificeerd per abonnement) het totaal aantal MB’s, belminuten en SMS per factuurperiode.

Daarnaast worden alle wijzigingen, bestellingen en andere relevante acties van de gebruiker vastgelegd voor een periode van drie jaar. Deze informatie wordt gebruikt voor supportdoeleinden en dispuutoplossing.
Tot slot maakt OneBase gebruik van Google Analytics om inzicht te verkrijgen in de kwaliteit en effectiviteit van de applicatie. ROUTIT gebruikt de informatie om OneBase te verbeteren. De verkregen informatie wordt geanonimiseerd zodat deze gegevens niet naar u te herleiden zijn. ROUTIT heeft met Google contractuele afspraken gemaakt over de data die met Google wordt gedeeld. Er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten zodat het niet mogelijk is de cookiegegevens te combineren met andere data van Google.

Meer informatie over hoe wij omgaan met uw gegevens kunt u vinden in onze privacyverklaring die u kunt raadplegen op de website www.routit.nl/privacy.