Loading website
Samen verbinden.

U kunt van de notice-and-takedownprocedure (NTD-procedure) gebruikmaken wanneer u een klacht, melding of verzoek heeft over informatie die door RoutIT wordt gehost. De procedure is gebaseerd op de gedragscode van de Dutch Hosting Provider Association. RoutIT hanteert de volgende uitgangspunten:

  • RoutIT kan u het beste van dienst zijn als u deze procedure volgt. Wanneer u op een andere wijze een klacht indient zal RoutIT u altijd terugverwijzen naar deze pagina.
  • RoutIT verwacht dat u eerst de persoon aanspreekt die de informatie in kwestie op het internet heeft gezet. Als u geen contactpoging hebt ondernomen, wordt u verzocht dit alsnog te doen.
  • Als uit uw klacht niet blijkt dat de informatie onmiskenbaar onrechtmatig is, wijst RoutIT uw verzoek af.
  • Wanneer u om identificerende gegevens vraagt maar u heeft geen reëel belang bij identificatie, dan wijst RoutIT uw verzoek af.
  • RoutIT streeft ernaar om binnen twee werkdagen contact met u op te nemen over uw klacht.
  • Na afhandeling van uw klacht zal RoutIT altijd de betrokken klant informeren.

 

U kunt uw klacht sturen naar abuse@routit.nl. Vermeld in uw klacht de volgende informatie:

  • Uw naam, het e-mailadres en telefoonnummer waarop u rechtstreeks te bereiken bent en eventueel de naam van uw bedrijf of instantie.
  • De URL of andere verwijzing naar het materiaal waarop uw klacht betrekking heeft.
  • Een toelichting waarom het desbetreffende materiaal onrechtmatig is.
  • Welke actie u van RoutIT verwacht, bijvoorbeeld het blokkeren van informatie.

Let op: als de door u aangeleverde informatie onvolledig of ontoereikend is, zal RoutIT altijd eerst verzoeken om aanvullende informatie.