Loading website
Samen verbinden.

Jouw klant heeft, samen met jou, alle voorzorgsmaatregelen genomen om een overval te voorkomen. Helaas was het toch nodig om de verborgen ‘rode knop’ onder de balie te gebruiken, waarmee ongemerkt het alarm werd geactiveerd. Er staan meerdere personen in de zaak met wapens en zij schreeuwen om geld, maar wat gebeurt er dan inmiddels op de achtergrond?

Onze professionals van 247Control Center zijn in opperste staat van paraatheid!

Deze voor de overvaller(s) niet zichtbare melding komt direct op het scherm binnen van onze centralisten en wordt als meest belangrijke Prio-1 melding behandeld. Binnen enkele seconden volgen er twee mogelijke scenario’s, afhankelijk van de situatie ter plaatse:

Scenario 1: Er zijn beveiligingscamera’s aanwezig

Dan wordt er direct gekeken op de camera’s ter plaatse, waardoor we letterlijk beeld hebben van de situatie. De centralisten brengen belangrijke informatie direct in kaart. Zijn er slachtoffers, hoeveel daders zien we, wat is het signalement van de daders, worden er wapens gebruikt? Deze belangrijke informatie wordt verzameld om de politie tijdens het aanrijden al te voorzien van de juiste informatie. Mochten er meerdere camera’s zijn, dan voeren onze professionals de regie over al het beschikbare beeldmateriaal en kijken bijvoorbeeld of er buiten vluchtauto’s of scooters te zien zijn. Zij doen er alles aan om de situatie ter plekke zo volledig mogelijk in kaart te brengen. Met LiveView delen we de beelden direct met de politie, zodat zij rechtstreeks mee kunnen kijken tijdens de overval.

Scenario 2: Helaas, geen camera’s…

Net zoals bij scenario 1 wordt de politie ingeschakeld. Alleen kunnen onze centralisten nu niet meekijken. Om de echtheid en prioriteit van de melding te kunnen bepalen neemt een getrainde centralist van de politie alarmcentrale telefonisch contact op. Zij kunnen met tactische vragen en de (emotionele) reactie van het mogelijke slachtoffer de ernst van de situatie inschatten. In de tussentijd gaan er meerdere eenheden naar het plaats delict en worden strategische plaatsen ingenomen om de overval tot een goed einde te brengen.

Het belang van veiligheid is groot, daarom LiveView!

Met deze uitleg willen we het belang van camera’s onderstrepen. De meest veilige oplossing, die je klanten kunt aanbieden, is als ook de politie gelijk mee kan kijken als er een overval plaatsvindt. Dat vinden we dusdanig belangrijk dat we LiveView standaard bij een cameraverificatie abonnement aanbieden. Lees hier meer over LiveView.

Een belangrijk advies tot slot

Als alarminstallateur zal je ongetwijfeld extra advies willen geven aan klanten, over hoe zij overvallen kunnen voorkomen en hoe zij moeten handelen als het hen onverhoopt toch overkomt. Klanten zullen dit advies zeker waarderen. Ons advies is om klanten te attenderen op deze link van de politie. Je leest er bijvoorbeeld over het RAAK-principe, zodat klanten weten wat zij moeten doen bij een overval:

  • R: Rustig blijven.
  • A: Accepteren.
  • A: Afgeven
  • K: Kijken

De urgentie om iets te doen aan het terugdringen van het aantal overvallen is groot. Zo luidt bijvoorbeeld de detailhandel in Nederland de noodklok over de toename van het aantal overvallen die naar verwachting zo’n 8% tot 10% gaat bedragen ten opzichte van vorig jaar. Hoe meer preventieve maatregelen we samen nemen, hoe onaantrekkelijker het voor overvallers wordt om dit soort delicten te plegen en hoe hoger de pakkans.