Loading website
Samen verbinden.

Het zal duidelijk zijn dat een camera ophangen op plekken zoals een toilet, hotelkamer, sauna of kleedruimte een behoorlijke inbreuk is op de privacy. Maar waar ligt de grens? Privacybescherming en beveiligingscamera’s vormen een behoorlijk uitdagend duo. Alarminstallateurs mogen alleen camera’s bij ondernemingen of particulieren ophangen als er aan een aantal voorwaarden voldaan wordt. Ken jij deze AVG regelgeving?

Er moet een gerechtvaardigd belang zijn

Dat is de eerste en meest belangrijke voorwaarde. Daarbij is het belang bijvoorbeeld om klanten of medewerkers van het bedrijf te beveiligen. Als er veel wordt ingebroken of er vaak sprake is van diefstal is dit gerechtvaardigde belang natuurlijk groter. Maar er zijn meer voorwaarden waaraan voldaan moet worden:

  • Als er een gerechtvaardigd belang is, moet ook onderzocht zijn of er geen andere mogelijkheid is die minder ingrijpend is voor het mogelijk schenden van de privacy.
  • Het is meestal verplicht aan te geven dat er gebruik wordt gemaakt van cameratoezicht.
  • Het cameratoezicht mag niet op zichzelf staan, maar moet onderdeel zijn van een totaalpakket* aan veiligheidsmaatregelen.
  • Er moet een privacy toets gedaan zijn, waar belangen van klanten en personeel zijn afgewogen tegen het ondernemersbelang.
  • Camerabeelden mogen maximaal 28 dagen worden bewaard, tenzij zij onderdeel zijn van een incident. Dan mogen deze beelden als bewijsmateriaal bewaard worden.

Maar hoe zit het met de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming?

AVG geeft iedereen die op beeld staat het recht om de camerabeelden in te zien, maar ook het recht om vergeten te worden is hier van toepassing. Daarnaast kan bezwaar gemaakt worden op het verwerken en gebruiken van persoonsgegevens. Stel dat je bij een overval als slachtoffer in beeld komt, dan is er wel een gerechtvaardigd belang geweest, maar wil je niet dat zomaar iedereen deze beelden kan zien. Niet voor niets zie je tijdens programma’s als “Opsporing Verzocht” dat slachtoffers onherkenbaar zijn gemaakt ter bescherming van deze persoon.

Er is wel een uitzondering als het gaat om het verplichte aangeven dat er cameratoezicht aanwezig is. Dat is in situaties waarbij een groot vermoeden is van diefstal op het werk. Dan mogen spycams geplaatst worden, ondanks dat dit inbreuk doet op de privacy van een werknemer met iets te losse handen. Het gaat hier om het wettelijk verzamelen van bewijsmateriaal voor het strafrecht en niet het civiele (burger) recht. Deze twee rechtbanken zijn in Nederland gelukkig van elkaar gescheiden.

Dit is hoe je een alarm installeert bij een particulier

Steeds meer particulieren beveiligen hun eigendommen door middel van camera’s. Gebruik tijdens het installeren vooral je eigen logica. Zou je bijvoorbeeld willen dat jouw buurman je constant met een camera in de gaten houdt? Waarschijnlijk niet. Dus zorg ervoor dat de camera zo min mogelijk gericht is op de privacy van iemand anders en dus ook zo min mogelijk gericht staat op de openbare weg. Anders komt jouw klant in een ander TV programma, zoals “Mr. Frank Visser doet uitspraak”, omdat er weer eens onnodig een burenruzie is ontstaan.

Daarnaast zullen we je op de hoogte houden als er wijzigingen of aanvullingen vanuit de wetgeving komen. Ook brengt RoutIT je graag in contact voor het behalen van aanvullende certificeringen of diploma’s in dit vakgebied

*Het totaalpakket aan veiligheidsmaatregelen?

Daar kun je als alarminstallateur alles over terugvinden via deze link naar onze 247Services.